wkładki z podparciem sklepienia podłużnego i poprzecznego

wkładki z podparciem sklepienia podłużnego i poprzecznego