wkłaki z podparciem sklepienia podłużnego i poprzecznego 2

wkłaki z podparciem sklepienia podłużnego i poprzecznego 2