Zdrowe stopy – Łuki w stopach jak w architekturze.

Łuk w architekturze to konstrukcja służąca do wzmocnienia ścian zaś w swym sklepieniu przenosi ciężar własny jak i dźwigany. Konstrukcja ta ma swoje podparcia na obu końcach. To tyle z teorii architektury (mam nadzieję, że nie uraziłam architektów swym pobieżnym podejściem do łuków ).  Jak się mają te łuki do stóp? Otóż……. W zdrowej stopie mamy trzy łuki: łuk podłużny boczny (statyczny), łuk podłużny przyśrodkowy (dynamiczny) i łuk poprzeczny.

łuki w stopiezdrowe stopy łuk poprzeczny

Dzięki takiej konstrukcji oraz systemowi mięśni i wiązadeł zdrowe stopy spełniają 3 podstawowe funkcje: NOŚNĄ, PODPOROWĄ oraz AMORTYZUJĄCĄ WSTRZĄSY. Szczyt łuku przyśrodkowego (dynamicznego) przypada na kość łódkowatą, oddaloną od podłoża o ok. 2,5 cm. Szczyt łuku statycznego przypada na kość sześcienną oddaloną od podłoża tylko 0,5 cm. Łuk poprzeczny łączy głowy pięciu kości śródstopia. Zdrowa stopa prawidłowo zbudowana opiera się o podłoże (w warunkach odciążenia) trzema punktami :

podparcie zdrowej stopy

Stopy prawidłowe  w pozycji stojącej powinny dawać ślad jak na poniższym rysunku (stopa po środku):

prawidłowy ślad stopy

Pięta widziana od tyłu powinna być przedłużeniem goleni i jest prawie prostopadła do podłoża (jak na poniższym rysunku):

prawidłowe ułożenie stopy względem golenii

 

Jak pracują zdrowe stopy podczas biegania lub chodzenia? Podczas poruszania się system łuków podłużnych i poprzecznych zaczyna działać tak jak resory w naszych samochodach. Sklepienia stopy rozciągają się i powracają do stanu wyjściowego dzięki czemu stopy nasze utrzymują ciężar ciała i dostosowują się do zmiennego podłoża, obciążenia i ruchów. W trakcie chodu obciążenie stopy zmienia się jak poniżej.

rozłożenie ciężaru w zdrowych stopach podczas faz chodzenia

 

Wiemy zatem jak być powinno.   Podane wyżej informacje mówią nam o zdrowych stopach.  Jeżeli mamy odchylenia od powyższych idealnych struktur możemy mówić o problemach zdrowotnych naszych stóp. Najczęściej spotykane schorzenia to: płaskostopie poprzeczne, płaskostopie podłużne,  koślawość, haluksy, palec krawca, stopy płasko-koślawe i nerwiak Mortona. W kolejnych wpisach postaram się kolejno opisywać problemy stóp i nóg oraz co możemy z tym zrobić aby sobie i bliskim pomóc.

Rating: 3.3/5. From 3 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.