wykład 15.06.12 anatomia, biomechanika, wkładki, stpa cukrzycowa, rzs, wady

wykład 15.06.12 anatomia, biomechanika, wkładki, stpa cukrzycowa, rzs, wady